Niesłuszne zwolnienie z pracy – co dalej?

Pracownik wykonujący swoje obowiązki na czas nieokreślony jest w lepszej sytuacji, niż osoba pracująca w oparciu o umowę terminową, gdyż zatrudniający nie może wyrzucić pracownika bez wskazania powodu zwolnienia. Wspomnianą argumentację trzeba zaprezentować przejrzyście a także logicznie. Jedynie wówczas pracownik może wydać opinię, czy powód zwolnienia jest prawdziwy i słuszny.

Na czym polega dyscyplinarka i kiedy można ją zastosować?

Nie da się ukryć, że pracodawcy czasem naruszają obowiązujące przepisy prawa, dokonując zwolnienia zatrudnionych nagle i nie przytaczając żadnej argumentacji. Taki krok to inaczej dyscyplinarka, którą można przeprowadzić jedynie w ściśle określonych warunkach. Przykładami są np. poważne naruszenie obowiązków służbowych, skazanie prawomocnym wyrokiem sądu i utrata niezbędnego w danym zawodzie statusu osoby niekaranej jak również zawiniona utrata uprawnień nieodzownych do wykonywania określonych obowiązków służbowych. Ponadto trzeba podkreślić, że przerwanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, może być dokonane wyłącznie w trakcie czternastu dni od chwili, w której, w którym osoba uprawniona do wypowiedzenia dowiedziała się o istotnych ewentualnościach usprawiedliwiających taką decyzję. Jeżeli nie zaistniały przesłanki uzasadniające zwolnienie w trybie natychmiastowym, zatrudniający dokonał złamania prawa pracy. W przypadku, gdy zatrudniony ocenia, iż zwolnienie nie było uzasadnione, to kwestię taką należy wyjaśnić w trakcie trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia.

Kto może pomóc w trudnej sytuacji?

Jeżeli mamy wątpliwości, czy nasz przełożony był uprawniony do tego, aby zwolnić pracownika z dnia na dzień, to dobrym pomysłem będzie udanie się do wyspecjalizowanego prawnika. W każdym dużym mieście, na przykład w Zduńskiej Woli, nie nastręcza problemów znalezienie mecenasa legitymującego się doświadczeniem w sprawach związanych z prawem pracy. Możemy po prostu wygooglować frazę: adwokat prawo pracy, z pewnością będziemy mogli przebierać w ofertach. Ekspert od prawa pracy pomoże nam przede wszystkim w sprawach: otrzymania odszkodowania przysługującego z tytułu naruszeń prawa pracy, świadomego i uporczywego nękania psychicznego pracownika, przywrócenia do pracy, dokonania poprawek w świadectwie pracy, zaległości z wypłatami wynagrodzeń a także różnych innych kwestiach powiązanych z kwestiami regulowanymi prawem pracy. Adwokat może też reprezentować pracownika w postępowaniu sądowym.