Czy outsourcing pracowniczy jest opłacalny?

W ubiegłych latach zaobserwowaliśmy duży spadek bezrobocia.  Polskie firmy walczą o pracowników, bowiem mają braki kadrowe.  Nie mogąc znaleźć pracownika na etat, sporo przedsiębiorstw korzysta z outsourcingu pracowniczego.

outsourcing pracowniczy- kilka faktów

Przedsiębiorcy w Polsce niejednokrotnie walczą ze zmiennością otoczenia politycznego i społecznego. Wspaniałym sposobem na zapełnienie braków kadrowych jest outsourcing pracowniczy. outsourcing pracowniczy to nic innego jak usługa zatrudnienia zewnętrznego. W wyszukaniu pracowników pomoże agencja pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przedsiębiorstwo między innymi nie ponosi dodatkowych wydatków związanych z pracownikiem tymczasowym.Jednorazowym kosztem będzie opłacenie agencji pracy za dostarczane usługi. Rozwiązanie to również oszczędza drogocenny czas pracowników z działu kadr. Następną zaletą korzystania z pracowników zewnętrznych jest możliwość wynajęcia ich w momencie gdy naprawdę potrzebna jest pomoc przy realizacji jakiegoś projektu, co pozwala na efektywniejsze zagospodarowanie zasobów ludzkich. outsourcing pracowniczy wydaje się być również atrakcyjny dla osób, które poszukują dorywczej pracy oraz pragną posiadać dużą elastyczność w doborze realizowanych zleceń.

Wady outsourcingu kadrowego

Pomimo wyraźnych zalet outsourcingu pracowniczego, trzeba pamiętać, iż posiada on również wady. Jedną z nich jest to, że pracownik zewnętrzny nie będzie znał zasad pasujących w firmie. Obce mu będą misja i wartości reprezentowane przez firmę. Mała liczba wad sprawia, że outsourcing pracowniczy cieszy się coraz wyższą popularnością. Wszystko wskazuje na to, że również w przyszłości ten rodzaj zatrudnienia będzie się poszerzać i przynosić korzyści pracodawcom i pracownikom.