Kiedy masz prawo legalnie zwolnić bez wypowiedzenia?

Jakie mogą być przyczyny zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia? Dowiedz się, jak całość wygląda od strony prawnika. Zbyt często dochodzi do problemów pracodawców, przekonanych, że powinni zrezygnować z pracownika, ale bez wiedzy, czy postępują bez konfliktu z przepisami. Z drugiej strony adwokat sekunduje tym, którzy sądzą, iż zostali niesłusznie zwolnieni. Jak się ma do tego prawo pracy?

Co tak naprawdę znaczy zwolnienie bez wypowiedzenia?

Przypomnijmy, że wszelkie drobne problemy związane z zachowaniem lub niewłaściwym postępowaniem, jak choćby np. pojawienie się absencji możemy zazwyczaj rozstrzygnąć, w bezpośrednim zetknięciu z podwładnym. Kiedy jednak nie przynosi to skutku, jeszcze jednym krokiem są upomnienia dyscyplinujące z wymienieniem dokładnych powodów lub przykładów sytuacji z udziałem zatrudnionego, na początku w formie ustnej, potem na piśmie. Każdy specjalista z zakresu prawa pracy powie właścicielowi firmy, że w ekstremalnych okolicznościach wolno zostawić etap ustny, bezzwłocznie biorąc się za zredagowanie pisma, gdy okoliczności lub uporczywie powracające zachowania pracownika trzeba przyjąć jako nadzwyczajne i wymagające natychmiastowej interwencji. Odnotowanie tych samych odstępstw od norm i przepisów w postępowaniu zatrudnionego w miejscu pracy i gatunek uchybień, których się dopuszcza, sprawiają, że z tego tytułu może zostać wdrożone zwolnienie bez wypowiedzenia.

Co powoduje, że jest dopuszczalne zwolnienie w trybie natychmiastowym?

Jedynie bardzo poważne wykroczenia, najczęściej gdy następuje możliwość popełnienia przestępstwa, jak w wypadku kradzieży, umyślnego niszczenia lub dyskryminowania innych (tzw. rażące wykroczenie) są podstawą do natychmiastowego zwolnienia pracownika z dowolnego stanowiska. Udowodnienie niewłaściwego postępowania skutkuje zwolnieniem pracownika, czyli z opcją bez wypowiedzenia. Nawet w przypadku epizodów nie pozostawiających wątpliwości zatrudniający jest zobowiązany dochować procedur, jeśli chodzi o okoliczności dotyczące rozwiązania stosunku pracy, ponieważ inaczej może to zostać uznane za próbę naruszenia przepisów. By zminimalizować ryzyko błędu i nie wejść w konflikt z kodeksem pracy zapisz w Internecie adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk i umów się na spotkanie z adwokatem. To najważniejsze – zatrudniający mają obowiązek zawsze zachowywać się zgodnie z formalną procedurą w celu zwolnienia.